Adob orgànic a Torregrossa, de Som Energia

A la planta de biogas de SomEnergia a Torregrossa s’obté un adob orgànic com a resultat de la digestió de purins amb altres residus orgànics. Aquest adob, anomenat digestat, es gestiona fent aplicació a camp, segons les necessitats dels conreus i mitjançant acords amb els pagesos de la zona. Per tal de tenir una base de terres que ens permeti optimitzar aquesta gestió voldrien saber si hi alguna persona interessada en disposar d’aquest adob per a la fertilització dels seus conreus. Es tracta d’un adob amb molt bones característiques agronòmiques, estable i parcialment higienitzat que permet la reducció d’olors i emissions durant la seva aplicació. Les terres haurien d’estar ubicades en un radi màxim de 30 km des de la ubicació de la planta.

Els acords de subministrament poden ser diferents en funció de la quantitat d’adob, la llunyania i la disponibilitat de les terres. Normalment els pagesos venen a buscar-ho a la planta però en alguna ocasió també es podria compartir la despesa del transport.

Qualsevol persona interessada pot posar-se en contacte amb la Belén a través de la següent adreça de correu biogas@somenergia.coop.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!